Sənin əllərində

Sənin əllərində

Sənin əllərində - 65 dəq. - Sofi Detmar

Almaniya

Sinopsis:

Anka və Laurin - mamaça olmaq istəyən 2 qadın, son təhsil illərində "doğum" sisteminin çətinlikləri və maneələrini araşdırırlar. Film onları mamaça olaraq keçirdikləri gündəlik həyatlarında müşayiət edir və düşüncələrini izləyir. Doğuş niyə şiddətli olur? Mamaçaların vəzifəsi nədir? Bu peşədə hansı feminist yanaşmalar var, onlar necə analiz edilir? Film iki əsas qəhrəmanın mövzu ilə xüsusi cəsarət, ehtiyatlılıq və empatiya ilə məşğul olduğunu göstərir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Movie, TV Show, Filmmakers and Film Studio WordPress Theme.

Press Enter / Return to begin your search or hit ESC to close

By signing in, you agree to our terms and conditions and our privacy policy.

New membership are not allowed.