DYAD – Aydan Serik

DYAD      Aydan Serik      Qazaxıstan      22 dəq.

Beynəlxalq Sinopsis: “DYAD” filmi sosial normaları və gözləntiləri aşan sevginin dəyişdirici gücünün əsaslı tədqiqidir. Annanın səyahəti insan ruhunun möhkəmliyinə və hamımızı birləşdirən dərin əlaqələrə sübutdur. Yunan dilində "Cüt" mənasına gələn sözdən götürülmüş filmin adı sevginin həm çətin, həm xilasedici tərəflərini  araşdıraraq, filmin mahiyyətini əhatə edir.
Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Movie, TV Show, Filmmakers and Film Studio WordPress Theme.

Press Enter / Return to begin your search or hit ESC to close

By signing in, you agree to our terms and conditions and our privacy policy.

New membership are not allowed.