Darya: Darya Safarova

Dərya      Dərya Səfərova      Azərbaycan      10 dəq. Azərbaycan Sinopsis: Azərbaycanın inkişaf edən şəhər mənzərəsi fonunda çəkilən bu bədii sənədli film patriarxal cəmiyyətin dərin kök salmış normalarına meydan oxuyan qadın qəhrəmanın gözü ilə introspektiv səyahətə başlayır. O, şəhər küçələrində gəzərkən, onun hər bir şəxsi araşdırması filmin urbanizasiya, memarlıq və dəyişən məkanlarda insan vəziyyətinin daha geniş mövzularını araşdırdığı obyektiv olur. Hekayənin fokusu qəhrəmanın canlı şəxsiyyəti ilə şəhər mühitinin monoxromatik harmoniyası arasındakı ziddiyyət təşkil edir.
Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Movie, TV Show, Filmmakers and Film Studio WordPress Theme.

Press Enter / Return to begin your search or hit ESC to close

By signing in, you agree to our terms and conditions and our privacy policy.

New membership are not allowed.