Babamın evi – Leylaxanım Qənbərli

Babamın evi      Leylaxanım Qənbərli      Azərbaycan      25 dəq.

Azərbaycan Sinopsis: Babasının vəfatından 11 il sonra rejissor Leylaxanım Qənbərli emosional bir səyahətə çıxır. O, indiyədək babası ilə “vidalaşmağa” cəsarət göstərməyib. Birlikdə keçirdikləri illərin dəyərli xatirələri ilə birlikdə o, Bakıdan Naxçıvana – uşaqlığının qayğısız illərinə şahidlik etmiş Oğlanqalaya yola düşür. Leylaxanım babasını yad edərkən, onunla bağlı xatirələrini oyadarkən nənəsi köməyinə gəlir. Beləliklə, “Babamın evi” filmi həmçinin nənə və nəvənin münasibətlərində yeni mərhələnin başlanğıcını qoyur.
Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Movie, TV Show, Filmmakers and Film Studio WordPress Theme.

Press Enter / Return to begin your search or hit ESC to close

By signing in, you agree to our terms and conditions and our privacy policy.

New membership are not allowed.