Alın yazısı – Yasir Talebi

Alın yazısı      Yasir Talebi      İran      25 dəq.

Beynəlxalq filmlər Sinopsis: Anasının ölümündən sonra 18 yaşlı Səhər İranda təcrid olunmuş bir kənddə yoxsul və əqli məhdudiyyətli atasının qayğısını çəkməli olur. Bu müşahidə əsaslı portret ənənəvi gender rolları ilə öz taleyini müəyyən etmə arzusu arasında qalmış gənc qadını əks etdirir.
Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Movie, TV Show, Filmmakers and Film Studio WordPress Theme.

Press Enter / Return to begin your search or hit ESC to close

By signing in, you agree to our terms and conditions and our privacy policy.

New membership are not allowed.