Kənardakılar

Kənardakılar, festival çərçivəsində regionun ucqar hissələrində səyyar film nümayişlərini təşkil edir.
Bu proqram vasitəsilə festivalda iştirak edə bilməyən insanlara mini festivalı biz aparırıq.